Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som vill studera för behörighet till ett yrkesprogram.

Utbildningen ger behörighet till fortsatta studier på programinriktat val eller ett nationellt yrkesprogram.

Yrkesintroduktion innehåller arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Längden på utbildningen anpassas efter dina förutsättningar och behov.

Väljer du STFG läser du tillsammans med elever på yrkesprogrammet. Du följer din studieplan. Du kan komplettera en del av dina betyg från grundskolan.

 

Uppdaterad