Programinriktat val

På Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium läser du för behörighet mot yrkesprogrammet.

Du kan läsa kurser från ett yrkesprogram och ha arbetsplatsförlagt lärande.  Längden på utbildningen anpassas efter dina förutsättningar och behov.

Du går i en klass och följer din individuellt utformade studieplan. Studieplanen ses över kontinuerligt. Skolans studie- och yrkesvägledare ger dig individuell vägledning under utbildningen.

Målet med utbildningen är att du så snabbt som möjligt ska bli behörig för det nationella program du önskar.

Arbetssätt

Lärare och skolans elevhälsoteam arbetar tillsammans med dig för att du ska nå dina mål. Du kan även få stöd av resurs- och specialpedagoger.

Grundskoleämnen du kan läsa är antingen engelska eller matematik.

Uppdaterad