Programinriktat val

Programmet är för dig som saknar betyg i några ämnen för att bli behörig till ett nationellt program. På Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium läser du för behörighet mot fordons- och transportprogrammet.

Målet är att du så snabbt som möjligt bli klar med grundskoleämnena för att helt kunna fokusera på det nationella programmet. Tillsammans med dig skriver vi en individuell studieplan med mål, längd och innehåll.

Behörighet

För att få läsa hos oss behöver du ha godkända betyg i

 • svenska eller svenska som andraspråk och
 • engelska eller matematik och i minst fyra andra ämnen eller
 • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Programinriktat val på STFG

Du kan läsa kurser från ett yrkesprogram och ha arbetsplatsförlagt lärande.  Längden på utbildningen anpassas efter dina förutsättningar och behov.

Du går i en klass och följer din individuellt utformade studieplan. Studieplanen ses över kontinuerligt. Skolans studie- och yrkesvägledare ger dig individuell vägledning under utbildningen.

Arbetssätt

Lärare och skolans elevhälsoteam arbetar tillsammans med dig för att du ska nå dina mål. Du kan även få stöd av resurs- och specialpedagoger.

Lokaler

Här finns olika lokaler, alla anpassade för verksamheten och utrustade för olika behov i undervisningen, till exempel

 • kombinerad café och skolrestaurang
 • lastbilsverkstad
 • personbilsverkstad
 • el- och hybridhall
 • verkstad och el-labb
 • körgård
 • transporthall
 • simulatorhall.

Grundskoleämnen du kan studera

Grundskoleämnen du kan läsa är antingen

 • engelska eller
 • matematik.

Nästa steg

Efter dina studier på programinriktat val ska du så snabbt som möjligt fokusera på det nationella yrkesprogrammet.  

Uppdaterad