Personbilsmekaniker

Tycker du om att meka med motorer? Är du intresserad av fordon? Vill du i framtiden arbeta med reparation och service?

Som personbilsmekaniker löser du små mysterier varje dag. Du har tät kontakt med kunden och bör därför tycka om att jobba med service och kundrelationer. Stor bilförsäljning kräver fler mekaniker i Sverige, och yrket passar dig som har ett stort intresse för fordon och motorer och tycker om problemlösning. Branschen utvecklas allt snabbare och därför krävs bland annat mekaniker med kunskap om specifika bilmärken och ny teknik, elektronik och system.

Du felsöker, plockar isär, rengör, kontrollerar, justerar eller byter ut felaktiga eller utslitna delar. Ibland måste du lyfta ur vissa delar, som motor eller växellåda, för att kunna reparera dem. Fordonet kan vara placerat på en fordonslyft eller ovanpå en reparationsgrop för att du ska komma åt att arbeta under det. Underhållsarbeten, svetsning och enklare karosseriarbeten kan ingå i arbetsuppgifterna.

Andra arbetsuppgifter är att installera elektrisk utrustning som GPS eller stereo. När bilen är färdigreparerad ser du till att allt fungerar genom att exempelvis provköra bilen.

Det här är en kompakt utbildning som komprimerar vad gymnasieelever läser till ett år och avslutas med 20 veckor APL. De allra flesta får jobb direkt. 

Lärare inom fordonsmekanik

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I utbildningen ingår praktik, vilket ger dig en möjlighet att prova på att arbeta i branschen. Du kommer att kunna knyta värdefulla kontakter som kan leda till framtida arbete.

Förkunskaper

Godkänt betyg i svenska från sista årskurs i grundskolan (åk 9), alternativt svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 (GRNSVAD), eller motsvarande. Inneha svenskt körkort med behörighet B.

Om utbildningen

  • 2 terminer, 44 veckor
  • skolförlagd
  • heltid
  • 20 veckor APL
  • avgiftsfri och CSN berättigad.

Kurser

Summa 1100 gymnasiepoäng (500+600 poäng per termin).

Längd: 100 gymnasiepoäng

Längd: 100 gymnasiepoäng

Längd: 100 gymnasiepoäng

Längd: 100 gymnasiepoäng

Längd: 100 gymnasiepoäng

Längd: 100 gymnasiepoäng

Längd: 100 gymnasiepoäng

Längd: 200 gymnasiepoäng

Längd: 100 gymnasiepoäng

Längd: 100 gymnasiepoäng

Uppdaterad